خاکریزی اطراف کانال بهداری شبکه آبیاری آب پخش به منظور افزایش سرعت انتقال آب
خاکریزی اطراف کانال بهداری شبکه آبیاری آب پخش به منظور افزایش سرعت انتقال آب

به گزارش ندای جنوب به نقل از  روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر روح اله محمدی مدیرعامل این شرکت از خاکریزی اطراف کانالبهداری درشبکه آبیاری آّب پخش خبر داد وافزود: به علت قدیمی بودن کانال و فرسودگی در برخی قسمت ونیز پایین بودن سطح کانال نسبت به نخیلاتبا […]

به گزارش ندای جنوب به نقل از  روابط عمومی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر روح اله محمدی مدیرعامل این شرکت از خاکریزی اطراف کانالبهداری درشبکه آبیاری آّب پخش خبر داد وافزود: به علت قدیمی بودن کانال و فرسودگی در برخی قسمت ونیز پایین بودن سطح کانال نسبت به نخیلاتبا خاکریزی اطراف کانال، ارتفاع کانال افزایش یافته و این امر موجب سرعت جریان آب و جلوگیری از هدررفت آب ونیز منجربه کاهش مدت زمان آبیاری نخیلات خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی استان بوشهر عنوان کرد: با توجه به بالا بودن هزینه های تعمیر ونگهداری شبکه های آبیاری وزهکشی وایستگاههای پمپاژ ، پرداخت به موقع آب بهاءمی تواند نقش مهمی در حفاظت وصیانت از تاسیسات آبیاری داشته باشد.

لازم به ذکر است نخیلات تحت پوشش کانال بهداری ۴۸۰۰۰اصله نخل می باشد.