مرثیه ای برای مدافعان وطن
مرثیه ای برای مدافعان وطن

خبر آمدن پیکر ۸شهید مدافع حرم حضرت زینب.س. را که بعد از چند سال شنیدم یهویی، دلم ریخت با خود فکر می کردم که چقدر خانواده هایشان انتظار کشیدند همسرانشان فرزندانشان چشمانشان به در بوده که همسر و بابایشان از در بیایند و روی ماهش را ببینند و او را در آغوش بگیرند.

ابوطالب رضایی-از شام بلا شهید آوردند…. چه به موقع آمدند….
خبر آمدن پیکر ۸شهید مدافع حرم حضرت زینب.س. را که بعد از چند سال شنیدم یهویی، دلم ریخت با خود فکر می کردم که چقدر خانواده هایشان انتظار کشیدند همسرانشان فرزندانشان چشمانشان به در بوده که همسر و بابایشان از در بیایند و روی ماهش را ببینند و او را در آغوش بگیرند.

چه سخت است…..

آری؛ چه عاشقانه آمدند تا دل آلوده ما را خودشان به دست گیرند واز این منجلاب سخت بیرون کشند،دستی برآرند و ما را با خود به دنیای دیگرشان ببرند.

آری اینان واقعا غریب اند.

چه به موقع آمدند زندگی داشت ما را با خود می برد،همیشه وقتی دستمان خالیست می آیند و به دادمان می رسند، همیشه وقتی ولی زمانه تنهاست، خودشان را می رسانند. ما که قدمان به دنیایتان نمی رسد، شما بیایید، که پای آمدن نیست.

جای حاج قاسم خالی…..؟

 

 

  • نویسنده : ابوطالب رضایی