جشن مهر عاطفه ها در آب پخش برگزار شد/گزارش تصویری
جشن مهر عاطفه ها در آب پخش برگزار شد/گزارش تصویری

جشن مهر عاطفه ها در آب پخش برگزار شد.

جشن مهر عاطفه ها در آب پخش برگزار شد.

این مراسم با حضور  مسئولان شهر و بخش آب پخش در دبستان ام البنین(ع) برگزار گردید.