نامگذاری خیابان ها،بولوارها،معابر و کوچه های سطح شهر آب پخش انجام شد
نامگذاری خیابان ها،بولوارها،معابر و کوچه های سطح شهر آب پخش انجام شد

نماینده مردم در شورای اسلامی شهر آب پخش از نام گذاری خیابان ها،بولوارها،معابر و کوچه های سطح شهر آب پخش خبر داد.

مهندس فرخ عباسی نماینده مردم در شورای اسلامی شهر آب پخش اظهار داشت: خیابان ها و معابرهای اصلی و فرعی شهر آب پخش در هر سه محله شهر آب پخش جمیعا نامگذاری شده و به تصویب شورای اسلامی شهر آبپخش و تایید هیات تطبیق مصوبات رسیده است.


وی بیان داشت: مصوبه نامگذاری معابر و خیابان های سطح شهر یکی از مصوبات مهم و حساس شورای شهر در سال سوم بوده که با تلاش فراوان و دو ساله کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر بزودی اجرایی می شود.طرح نامگذاری با حساسیت دقیق و کامل با نظارت خاصه توسط اعضا محترم کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر انجام شده است .
مهندس عباسی افزود: در طرح نامگذاری از نام های مطهر شهدای کشور و شهرمان،اسامی بومی و منطبق بر طبیعت و مشاغل و اماکن منطقه آب پخش،نام شاعران و نویسندگان و نام های جمیع شهرهای شهرستان و برخی روستاهای بخش و دیگر شاخصه های لازم جهت نامگذاری و البته در شان ساکنان فهیم شهر بزرگمان آب پخش استفاده شده است که با کمال احترام تقدیم حضور ارزشمند همشهریان شریفمان میگردد.
وی در انتها افزود:اعتبار لازم جهت اجرای کامل این پروژه در بودجه سال۱۳۹۹شهرداری توسط شورای اسلامی شهر نیز تصویب شده است.که با درایت و پیگیری های شهردار محترم تا کنون میزان خوبی از این تابلوها تولید و آماده نصب شده است.