۵۷۰ نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند
۵۷۰ نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت: 570 نفر در آموزش و‌ پرورش استان بوشهر استخدام می‌شوند.

عبدالرضا بندری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آگهی آزمون وزارت آمورش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی در ماه جاری منتشر می‌شود، اظهار داشت: برای این آزمون مجوز استخدام ۵۷۰ نفر در استان بوشهر دریافت شده است.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و‌ پرورش استان بوشهر گفت: از این تعداد، ۱۶۰ نفر بازمانده از استخدام سال قبل و ۴۱۰ نفر براساس مجوز جدید هستند که پس از شرکت در آزمون و انجام مصاحبه جذب می‌شوند.

بندری با بیان اینکه در این آزمون، فقط افراد بومی جذب می‌شوند، گفت: در دوره ابتدایی ۲۶۶ نفر، متوسطه اول و دوم ۱۱۵ نفر، پرورشی و مشاوره ۸۱ نفر، مراقب سلامت ۸ نفر، آموزگار و دبیرتربیت بدنی ۲۵ نفر، استثنایی ۱۶ نفر و فنی‌حرفه ای‌ و کاردانش ۵۹ نفر نیروی آموزشی جدید استخدام می‌شوند.

وی با اشاره به جذب افراد در ۳۲ کد رشته افزود: بر پایه مجوز استخدامی امسال، شهرستان عسلویه با ۵۵ نفر و بردخون با ۱۵ نفربه ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد استخدام می‌باشند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی در پایان با بیان اینکه در دوره ابتدایی، جذب آموزگار براساس نیاز مناطق تعریف شده نه براساس جنسیت، خاطرنشان کرد: در سایر رشته‌ها در مجموع ۹۱ نفر خانم و ۲۱۳ نفر آقا استخدام می‌شوند.

  • منبع خبر : فارس